Lavender

Private Commission

Omslag illustratie voor het boek ‘Lavendel’ Chris’ overleden moeder laat haar een opdracht na. Een opdracht om aan haar moeders laatste wens te voldoen. Samen met haar vriendin, Kim, probeert ze de leegte die haar moeder achterlaat, op te vullen. Hoewel Kims leven doorgaat, lijkt dat van Chris stil te staan. Lavendel schets een angstaanjagend beeld van wat er met iemand gebeurt als de navelstreng niet goed is doorgeknipt bij de geboorte en zelfs bij volwassen mensen nog steeds tussen moeder en dochter blijft bestaan. Hoe houd je de relaties met de twee belangrijkste vrouwen uit je leven in stand, zonder jezelf te verliezen in een ander?

Cover design of the novel ‘Lavender’. Chris’s late mother leaves her a gift. An assignment to fulfill her mother’s dying wish. Together with her friend, Kim, she tries to fill the void left by her mother. Although Kim’s life continues, Chris seems to be at a standstill. Lavender paints a terrifying picture of what happens to a person when the umbilical cord is not properly cut at birth and continues to exist between mother and daughter even as adults. How do you maintain relationships with the two most important women in your life, without losing yourself in someone else?  

 

CATEGORY